Nội dung:

1.     Giới thiệu chung

Phòng TT - QLSV - ĐBCLGD được thành lập theo quyết định số 149- ĐHCNĐN ngày 01/09/2018 trên cơ sở phòng Thanh tra – Đảm bảo chất lượng giáo dục, thuộc Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. Phòng thực hiện các nhiệm vụ được Nhà trường phân công chủ yếu ở 3 hoạt động

- Công tác đảm bảo chất lượng: xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng của Nhà trường, tập huấn công tác đảm bảo chất lượng và phối hợp với các đơn vị có liên quan trong các hoạt động kiểm định chất lượng của Nhà trường.

- Công tác thanh tra: bao gồm xây dựng các kế hoạch thanh tra, lên phương án và báo cáo các hoạt động thanh tra. Giữ vai trò thanh tra độc lập một số hoạt động đặc biệt theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng. Đối với công tác giảng dạy, phòng có chức năng giám sát hoạt động giảng dạy của toàn thể giảng viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

- Quản lý sinh viên: là đơn vị giữ vai trò chính trong công tác quản lý sinh viên, học viên. Xác minh tư cách sinh viên, kiểm tra quá trình rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong nề nếp. Đảm bảo sinh viên nghiêm túc chấp hành các nội quy quy tắc ứng xử của Nhà trường.  

2. Cơ cấu tổ chức:

Phòng TT - QLSV - ĐBCLGD có cơ cấu gồm 02 cán bộ quản lý và 03 chuyên viên trực thuộc phòng ban.

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

1

Lê Ngọc Dùng

Trưởng Phòng

Tiến sĩ

2

Lý Thuận An

Phó trưởng phòng

Thạc sĩ

3

Nguyễn Văn Cường

Chuyên viên

Cử nhân

4

Mai Thánh Huyền

Chuyên viên

Thạc sĩ

5

Tô Thị Thắm

Chuyên viên

Cử nhân