Đảm bảo chất lượng

Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2021-2022

Nội dung tóm tắt

 Trên s kế hoạch hành động trong báo cáo t đánh giá ca Nhà trưng, những đề xuất hướng khắc phục của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài và những khuyến ngh ci tiến cht ng ca Hi đồng Kim đnh cht ng giáo dục, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia Nội, Nhà trường lập kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục năm học 2021 - 2022

Đăng ngày 25-08-2021 Chi tiết

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai tiếp tục đạt kiểm định chất lượng 02 Chương trình đào tạo

Nội dung tóm tắt

 Ngày 11 tháng 6 năm 2021, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai tiếp tục nhận được tin vui liên quan đến hoạt động kiểm định chất lượng chương trình đào tạo, 02 chương trình đào tạo là ngành Ngôn ngữ Anh và Công nghệ chế tạo máy được thông qua. Đánh dấu một năm nhiều thành tựu của đối với hoạt động kiểm định chất lượng của Nhà trường nói chung.

Đăng ngày 14-06-2021 Chi tiết

Trường đại học Công nghệ Đồng Nai đạt kiểm định 02 Chương trình đào tạo

Nội dung tóm tắt

 Căn cứ theo kế hoạch tự đánh giá kiểm định chất lượng 02 Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử và Công nghệ thực phẩm số 33/KH-ĐHCNĐN được ký duyệt ngày ngày 12/03/2019. 

Thông qua nghị quyết số 04/ NQ- HĐKĐCL của hội đồng kiểm định giáo dục đại học thuộc trung tâm kiểm định giáo dục đại học về việc đánh giá chất lượng chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học  ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện điện tử 

Thông qua nghị quyết số 05/ NQ- HĐKĐCL của hội đồng kiểm định giáo dục đại học thuộc trung tâm kiểm định giáo dục đại học về việc đánh giá chất lượng chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học  ngành Công nghệ Thực phẩm.

Ngày 25 tháng 3 năm 2020, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai vui mừng nhận nghị quyết của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Đăng ngày 12-05-2020 Chi tiết

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đăng ký đánh giá 03 Chương trình đào tạo.

Nội dung tóm tắt

 Nhằm cải tiến, đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy đồng thời khẳng định chất lượng Chương trình đào tạo của trường Đại học Công Nghệ Đồng Nai.

Tiếp nối sự thành công trong hoạt động kiểm định đánh giá 02 chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử và ngành Công nghệ Thực phẩm trong năm 2019.

Căn cứ kế hoạch số 46/KH- ĐHCNĐN ngày 03 tháng 3 năm 2020 về kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo. 


Đăng ngày 27-04-2020 Chi tiết

Công văn 1669 /QLCL-KĐCLGD thay thế CV 769/QLCL-KĐCLGD

Nội dung tóm tắt

Công văn 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 thay thế CV 769/QLCL-KĐCLGD về sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục ĐH

Đăng ngày 11-04-2020 Chi tiết

Nghị định số 30/2020 về công tác văn thư

Nội dung tóm tắt

 Căn cứ vào nghị định số  30/2020 ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ  Quy định về công tác văn thư. 


Đăng ngày 17-03-2020 Chi tiết