Dang ky hoc phan, nhan chung chi

Câu hỏi:
Cho toi hoi ve viec dang ky hoc phan hien tai cua nha truog ngoai cai co phuong pdtao toi co the lien he voi ai de dc DKHP dc k a? Toi va sinh vien lop toi nhieu lan lien he pdtao de dc DKHP va lien he cac van de lien quan khac nhung lan nao cung gap kho khan, co phuong gay kho khan cho sv nhieu qua, tiep sv.ma nhu cha chug toi vay, chug toi l biet chug toi moi p lien he de hoi a, con viec nhan chu g chi cung gap kho khan tuong tu nhu vay,de nghi nha truong ra thong bao ro rang ve viec lien he cu the cac van de de thuan tien cho sv chung toi,neu nha truong k giai quyet toi se khieu nai len thay Hieu truong.

Câu trả lời:
Chào em Phòng sẽ ghi nhận ý kiến của em và sẽ có hướng giải quyết cụ thể "Lần sau khi có khiếu nại cứ trình bày tại đây hoặc mail của phòng và hãy ghi đầy đủ dấu em nhé" Email: qlsv@dntu.edu.vn Chúc em học tốt !

Người hỏi: do minh Ngày đăng: 6/22/2016 8:47:07 PM