Nội dung:

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

NCS. Lê Ngọc Dùng

Trưởng Phòng

2

ThS. Lý Thuận An

Phó trưởng phòng

3

CN. Nguyễn Văn Cường

Chuyên viên

4

CN. Nguyễn Thị Thùy Dung

Chuyên viên

5

ThS. Đỗ Trọng Khôi

Chuyên viên

6

ThS. Mai Thánh Huyền

Chuyên viên

7

CN. Huỳnh Thanh Tâm

Chuyên viên

8

CN. Tô Thị Thắm

Chuyên viên

9

CN. Nguyễn Thị Minh Tuyền

Chuyên viên

10

CN. Lê Thị Duyên

Chuyên viên