Thông báo - Tin tức

Thông báo về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Nội dung tóm tắt

 Thông báo về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Đăng ngày 11-04-2016 Chi tiết

Về việc quy đinh xác nhận các giấy tờ tại phòng TTGD & QLHSSV

Nội dung tóm tắt

 Từ ngày 20/05/2015 trở đi, sinh viên của trường muốn đến nhận các loại giấy tờ ( giấy xác nhận sinh viên, giấy xác nhận vay vốn, giấy xác nhận cấp bù học phí...) tại phòng TTGD & QLHSSV, phải thực hiện các quy định sau:

1. Trang phục chỉnh tề

2. Mang theo thẻ sinh viên

3. Biên lai đóng học phí học kỳ gần nhất

4. Các sinh viên cần xác nhận các loại giấy tờ tại phòng, phải đăng ký trước ít nhất một ngày

Lưu ý: Sinh viên nào không thực hiện các quy định trên sẽ không được cấp các giấy tờ theo yêu cầu.

Đăng ngày 22-09-2015 Chi tiết

Thông báo về việc đăng ký thi lái xe A1 Năm 2015

Nội dung tóm tắt

 Thông báo về việc đăng ký thi lái xe A1 Năm 2015

Đăng ngày 21-09-2015 Chi tiết

Về việc tôn vinh Người Hiến Máu Tình Nguyện năm 2013 - 2014 của Hội Chử Thập Đỏ Đồng Nai

Nội dung tóm tắt

Phòng TTGD & QLHSSV thông báo đến toàn thể các bạn sinh viên. 


Đăng ngày 09-03-2015 Chi tiết