GIỚI THIỆU CHUNG

PHÒNG THANH TRA GIÁO DỤC & QUẢN LÝ HSSV

Điện thoại: 0616.29.77.33   -   Email: qlsv@dntu.edu.vn


Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tổ chức nhân sự:

 • Trưởng phòng: ThS. Lê Ngọc Dùng
     Nhiệm vụ: Phụ trách chung

 • Nhân viên:
  - 01 nhân viên
  Quản lý lịch báo giảng, chấm công và tổng hợp giờ dạy của giáo viên.
  - 0
  1 nhân viên Kiểm tra công tác giảng dạy của giáo viên và học tập của HSSV.
  - 03
  nhân viên Quản lý HSSV và công tác trật tự an ninh học đường trong khuôn viên trường.

Nhiệm vụ chính:

 1. Giữ gìn nề nếp kỷ cương trong dạy và học, quản lý công tác trật tự an ninh học đường trong khuôn viên Nhà trường;
 2. Quản lý lịch báo giảng, thống kê giờ dạy của giảng viên;
 3. Kiểm tra và quản lý công tác giảng dạy của giảng viên theo qui định của Nhà Trường;
 4. Quản lý các công tác học tập của học sinh sinh viên theo nội quy, quy chế học vụ;
 5. Quản lý công tác bình xét đạo đức, công tác xử lý kỷ luật, khen thưởng HSSV;
 6. Quản lý hồ sơ học sinh sinh viên, xử lý học sinh sinh viên vi phạm kỷ luật, thông báo về phụ huynh những HSSV cá biệt;
 7. Xét chọn HSSV nghèo hiếu học cấp học phí, xét chọn HSSV vùng sâu, vùng xa, khó khăn đề nghị miễn giảm học phí;
 8. Báo cáo nhận xét tình hình giáo viên và HSSV hàng tháng, hàng quí, năm trình Hiệu trưởng;
 9. Quản lý công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong nhà trường;
 10. Tuyên truyền các đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; tổ chức nói chuyện thời sự, học tập các nghị quyết của cấp trên;
 11. Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Hiệu trưởng phân công.